ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Συμμετοχή ως υπεύθυνη καταγραφής και παρακολούθησης περιστατικών δηλητηριάσεων από paraquat, για την Ελλάδα, σε Πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο τριετούς διάρκειας (2006-2008).

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Pubmed indexed)

 • An explanation of the pathophysiology of adverse neurodevelopmental outcomes in iron deficiency. Bakoyiannis I., Gkioka E., Daskalopoulou A., Korou L.M., Perrea D., Pergialiotis V. Rev Neurosci. 2015 May 7.
 • Retention of cervical cerclage after preterm premature rupture of the membranes: a critical appraisal. Pergialiotis V., Gkioka E., Bakoyiannis I., Mastroleon I., Prodromidou A., Perrea D. Arch Gynecol Obstet. 2015 Apr;291(4):745-53.
 • Mammary gland epithelial changes in thyroidectomized female rats. Pergialiotis V., Agrogiannis G., Gkioka , Vlachos D.G., Perrea D., Kontzoglou K. J BUON. 2015 Jan-Mar;20(1):57-61.
 • Teenage pregnancy antenatal and perinatal morbidity: results from a tertiary center in Greece. Pergialiotis V., Vlachos D.E.G., Gkioka E., Tsotra K., Papantoniou N., Vlachos G.D. J Obstet Gynaecol 2014 Dec 19:1-5.
 • The combined effect of MC4R and FTO risk alleles on childhood obesity in Greece. Lazopoulou N., Gkioka E., Ntalla I., Pervanidou P., Magiakou A.M., Roma-Giannikou E., Chrousos G.P., Papassotiriou I, Dedoussis G, Kanaka-Gantenbein C. Hormones (Athens). 2014 Nov 5. doi: 10.14310/horm.2002.1524
 • Fetal alcohol spectrum disorders and cognitive functions of young children. Bakoyiannis I., Gkioka E., Pergialiotis V., Mastroleon I., Prodromidou A., Vlachos GD, Perrea D. Rev Neurosci. 2014 Jun 28.
 • Double vs single cervical cerclage for the prevention of preterm births. Pergialiotis V., Vlachos G. D., Prodromidou A., Gkioka E., Perrea D., Vlachos D. G. J Matern Fetal Neonatal Med. 2014 May 29:1-7.

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Non-PubMed indexed)

 • Suicide attempts in childhood and adolescence during a period of six months. Gioka Ε, Tsamadou Α, Kalostou Α, Papathanassiou V, Touloupaki V, Neou P. Pediatrics 2008;121;S89.
 • Availability of Psychotropic Medicines and Agrochemicals in Patients with Suicidal Attempts During an Investigation Period of Six Months. Gioka E, Fountas K, Sinapidis D, Touloupaki V, Papathanassiou V, Kalostou A, Neou P. Clinical Toxicology (2007) 45, 379
 • Incidence and Outcome of Intoxication with Tricyclic or Newer Antidepressants in Suicidal Attempts. Kalostoy A, Gioka E, Sofidiotou V, Touloupaki V, Mila M, Fountas K. Clinical Toxicology (2007) 45, 365 
 • Emergency Toxicology Laboratory Service-Experience of Greek Poison Information Center (PIC). Tsamadou A, Papathanassiou V, Sofidiotou V, Gioka E, Mila M, Fountas C. Clinical Toxicology (2007) 45,348
 • Availability of Antidotes and Sufficiency of their Deposits in Greek Hospitals. Papathanassiou V, Fountas K, Gioka E, Tsamadou A, Neou P. Clinical Toxicology (2007) 45,345

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Suicide attempts in childhood and adolescence during a period of six months. . Gioka Ε, Tsamadou Α, Kalostou Α, Papathanassiou V, Touloupaki V, Neou P. 25th International Congress of Pediatrics, 25-30 August 2007, Athens, Greece.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POSTER ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Association of maternal haemoglobin levels and hypertensive disorders of pregnancy. Vlachos DEG, Pergialiotis V, Mesogitis S, Gkioka E, Trompoukis ST, Vlachos GD. 9th Congress on Women’s Health an Disease, 28-30 August, Athens, Greece.
 • Availability of psychotropic medicines and agrochemicals in patients with suicidal attempts during an investigation period of six months. Gioka E, Fountas K, Sinapidis D, Touloupaki V, Papathanassiou V, Kalostou A, Neou P. 27th International Congress of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists, 1-4 May 2007, Athens, Greece. 
 • Incidence and outcome of intoxication wit tricyclic or newer antidepressants in suicidal attempts. Kalostoy A, Gioka E, Sofidiotou V, Touloupaki V, Mila M, Fountas K. 27th International Congress of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists, 1-4 May 2007, Athens, Greece. 
 • A case of lead poisoning in a young couple of Indian immigrants. Sinapidis D, Gioka E, Kalostou A, Nella K, Maravelias C, Neou P. 27th International Congress of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists, 1-4 May 2007, Athens, Greece.
 • Paraquat intoxication in children : Favorable outcome after multilateral urgent therapy. Ten years data. Eleana Gioka, Maria Mila, Athina Tsamadou, Demetrios Sinapidis, Constantine Stefanidis, Polyxene Neou. 25th International Congress of Pediatrics,25-30 August 2007, Athens, Greece.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ POSTER ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Emergency toxicology laboratory service. Experience of Greek Poison Information Center (PIC). Tsamadou A, Papathanassiou V, Sofidiotou V, Gioka E, Mila M, Fountas C. 27th International Congress of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists, 1-4 May 2007, Athens, Greece.
 • Availability of antidotes and sufficiency of their deposits in greek hospitals. Papathanassiou V, Fountas K, Gioka E, Tsamadou A, Neou P. 27th International Congress of European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists, 1-4 May 2007, Athens, Greece.
 • Factors affecting the rising of paracetamol levels in children. Maria Mila, Ageliki Kalostou, Vassiliki Sofidiotou, Athina Tsamadou, Eleana Gioka, Polyxene Neou. 25th International Congress of Pediatrics,25-30 August 2007, Athens, Greece.