Μελλοντικοί γονείς

Είτε γίνεστε γονείς για πρώτη φορά είτε απλά θέλετε να αλλάξετε ιατρό, η επιλογή παιδιάτρου είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Οι παιδίατροι αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τους γονείς να μεγαλώσουν υγιή παιδιά, με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και επιτυχία κάτω από ευχάριστες συνθήκες.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες, ο παιδίατρος δεν καλείται να αντιμετωπίσει μόνο τις ασθένειες που μπορεί να προσβάλλουν τα παιδιά. Επιπρόσθετο μέρος της εκπαίδευσής του αποτελεί η εξειδίκευσή του στην παρακολούθηση της σωματικής και της συναισθηματικής εξέλιξης των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων της διάπλασης του χαρακτήρα τους και της κοινωνικής τους συμπεριφοράς. Η σχέση εμπιστοσύνης γονέα και παιδιού με τον οικογενειακό παιδίατρο είναι απαραίτητη στην μακρόχρονη πορεία μετάβασης του παιδιού προς την ενήλικη ζωή, ώστε να διασφαλισθούν οι καλύτερες προοπτικές που θα το βοηθήσουν να γίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος.