Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην ανάγνωση λόγω προβλημάτων στον εντοπισμό των ήχων και στην εκμάθηση της σύνδεσης των γραμμάτων με τις λέξεις μη αποτέλεσμα να προκαλεί δυσκολία στην ανάγνωση. Η ανατροφή ενός παιδιού με δυσλεξία δημιουργεί ανάμικτα συναισθήματα στους γονείς οι οποίοι συχνά αναρωτώνται εάν η μαθησιακή αυτή δυσκολία θα επηρεάσει το μέλλον του παιδιού σας.   Ωστόσο η διάγνωση της δυσλεξίας σε ένα παιδί δεν αποτελεί πρόβλεψη μελλοντικής αποτυχίας. Η δυσλεξία είναι αρκετά κοινή διαταραχή, και πολλοί γνωστοί επιτυχημένοι άνθρωποι πάσχουν από αυτή τη διαταραχή. Ως μαθησιακή διαταραχή δεν περνάει με κάποιο είδος θεραπείας. Το παιδί μπορεί ωστόσο με έγκαιρη αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας να βρει μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματός του οι οποίες θα το βοηθήσουν να ζήσει μία φυσιολογική ζωή στο μέλλον. Τα πρωιμότερα συμπτώματα της δυσλεξίας είναι η καθυστέρηση της έναρξης του λόγου, η αργή εκμάθηση νέων λέξεων, η δυσκολία στην εκμάθηση μικρών ποιημάτων και η δυσκολία συμμετοχής σε παιχνίδια που περιλαμβάνουν τραγούδι. Αργότερα όταν το παιδί πηγαίνει πλέον στο σχολείο παρουσιάζονται εμφανώς πλέον προβλήματα στην ανάγνωση, προβλήματα στην κατανόηση γρήγορων εντολών, προβλήματα μνήμης και προβλήματα στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.